Enter your keyword

 

 

 

.

باسواد ساختن یک زن مساوی به باسواد ساختن یک خانواده است

موسسه کمک به معارف افغانستان خدمات تعلیمی را برای آن عده از خانم‎ها و دختران افغان فراهم می‏‎سازد که بالاتر از ۱۰ سال عمر دارند و بنابر مشکلات سنی، حالت مدنی و جنگ های داخلی از حق ادامه تعلیم به صورت رسمی بازمانده اند. این موسسه در حال حاضر ۱۲ باب مکتب فعال در شش ولایت افغانستان دارد که از طریق آن زمینه فراگیری آموزش برای ۲۵۰۹ دانش آموز اناث فراهم گردیده است. مکاتب ما ثبت و راجستر شده در وزارت معارف می باشند و برای فارغان ما دیپلوم رسمی از طرف این وزارت اعطا می گردد. از سال ۲۰۰۷ بدینسو، ۱۶۸۹ دانش آموز از مکاتب ما فارغ گردیده اند که از جمله ۷۷۲ تن آن جهت فرا گیری تحصیلات عالی به دانشگاه‎ ها راه پیدا نموده اند، ۲۲۰ تن دیگر مصروف ایفای وظیفه در نهادهای مختلف و بقیه نیز مصروف در تجارت های کوچک و مسایل خانواده‎گی می باشند. 

 

ماموریت ما

ماموریت ما این است تا استعداد و توانایی های خانم های افغان را از طریق آموزش شگوفا ساخته و آن ها را برای یک زنده‌گی مشارکتی و سهم گیری فعال در جامعه آماده سازیم.

تاریخچه

موسسه کمک به معارف افغانستان برنامه های آموزشی خود را نخست برای پناهنده‎گان افغان در پاکستان آغاز نمود. در سال ۱۹۹۹، پس از این که پیشنهاد ما بخاطر بدست آوردن مجوز قانونی مبنی بر فعال سازی مکاتب برای خانم ها در افغانستان از سوی طالبان رد گردید، پنج صنف درسی را به صورت پنهانی برای ۲۵۰ دانش آموز برگزار نمودیم. در سال ۲۰۰۳، موسسه کمک به معارف افغانستان به عنوان یک نهاد رسمی، غیر دولتی و غیر انتفاعی ثبت و راجستر گردید و از آن تاریخ به بعد زمینه و فرصت های فراگیری تعلیم و تربیه برای خانم هایی که از درس بنا بر عوامل مختلف باقی مانده بودند، فراهم گردید.

 

برنامه ها

موسسه کمک به معارف افغانستان پس از یک ارزیابی که از مکاتب دخترانه در سال ۲۰۰۲ انجام داد. نتیجه‎ی بدست آمده از ارزیابی نشان می‎داد که شمار زیادی از دختران که در حدود ۱۸ سال عمر داشتند، شامل صنوف سوم و چهارم گردیده بودند. دلیل عقب مانده‎گی آنها از کاروان تعلیمی بسته شدن مکاتب دخترانه در دوران طالبان بود؛ چون قبل از دوره‎ی طالبان صنوف اول و دوم را تکمیل نموده بودند، ناگزیر بودند بخاطر حفظ تسلسل درسی شامل صنوف سوم و چهارم گردند. نتیجه مصاحبه با دانش آموزان همچنان نشان می‎دهد که شمار زیادی از آن‎ها علاقه‎مند اند تا پس از فراغت از مکتب، تحصیلات عالی خود را ادامه داده و در آینده دکتوران، حقوق دانان، انجینیران و معلم‎های موفق گردند تا از آن طریق مصدر خدمت به جامعه‎ی خود گردند.

AAE با درک این وضعیت، موسسه کمک به معارف افغانستان لازم دانست تا یک برنامه ی تسریعی را طرح نماید تا از طریق آن سال هایی را که خانم ها از ادامه‎ی تعلیم به عقب مانده اند، جبران نمایند و زودتر به یکی از بزرگترین آرزو های شان، که فارغ التحصیل شدن است، برسند. در سال ۲۰۰۳، پس از این که سه باب مکتب موسسه کمک به معارف افغانستان به صورت عملی به فعالیت آغاز نمودند، این نهاد درخواست های فراوانی را از ولایات مختلف مبنی بر فعال سازی مکاتب بیشتر دریافت نمود تا از طریق آن بتواند زمینه فراهم سازی خدمات آموزشی را برای خانم های بیشتر، که در طول چند سال از تعلیم بازمانده بودند، مهیا سازد. حمایت و درخواست های مکرر هم‎وطنان باعث گردید تا موسسه الی سال ۲۰۰۷ موفق به فعال سازی ۱۳ باب مکتب در ۹ ولایت گردد. در همین سال، موسسه کمک به معارف افغانستان توافق‎نامه‎ دوجانبه را با وزارت معارف افغانستان به امضا رسانید که طبق آن اجازه تطبیق برنامه‎ی تسریعی در تمام مکاتب موسسه کمک به معارف، از سوی وزارت تصویب گردید. با بدتر شدن وضعیت امنیتی نا گزیر گردیدیم تا برخی از مکاتب خود را در ولایت جوزجان، سمنگان و سرپل به حالت تعلیق در آورده و فعالیت های خود را در ولایت های کابل ، پروان، بلخ، بامیان، غزنی و بدخشان متمرکز سازیم.

بسیاری از دانش‎آموزان ما ناگزیر اند تا جهت بدست آوردن نفقه‎ی خانواده های خود، در پهلوی درس خواندن، کار نمایند. ما برای آنها برنامه های آموزشی حرفه‎یی را در بخش های مدیریت، محاسبه، زبان انگلیسی، مدیریت و رهبری، و مهارت های کمپیوتر تدویر می نماییم. در نخستین دور فراغت از آموزش های حرفه‎یی، به تعداد ۱۶۹ دانش‎آموز فارغ گردیدند که در حال حاضر در نهاد های مختلف دولتی و غیر دولتی، بانک ها و تجارت های شخصی مصروف ایفای وظیفه اند. حسابدار فعلی موسسه کمک به معارف افغانستان نیز یک تن از فارغان دوره های آموزش های حرفه‎یی می‎باشد که مدت هفت سال می‎شود به عنوان کارمند با ما همکاری دارد.

در برنامه تربیه معلم، تمرکز ما بر این است تا یک محیط آموزشی و پرورشی دلچسب و مناسبی را بوجود آوریم که شاگردان برعلاوه کشف استعداد های خود از روند آموزشی نیز بهره و لذت ببرند. هدف از راه اندازی این برنامه ایجاد تحول در شیوه های آموزشی و تغییر دادن سیستم استاد محور به سیستم شاگرد محور می‎باشد به دلیل این‎که در سیستم استاد محور جرأت دانش‎آموزان در سهم گیری فعال در مباحث صنفی سلب می شود. برنامه تربیه معلم به گونه طراحی شده تا از طریق آن استادان بتوانند توانایی های شاگردان را بلند برده و برای آنها نظامند و منطقی فکر کردن را یاد بدهند. موسسه کمک به معارف افغانستان سالانه برنامه های تربیه معلم را برای ۳۵۰ معلم فراهم می سازد و در صدد آن است تا زمینه های آموزشی را در بیشترین ولایات افغانستان بهتر سازد. تمرکز بیشتر این موسسه روی بلند بردن مهارت های تدریسی استادان و آشنا ساختن آنها با اصول کلی آموزش و اساسات روانشناسی تربیه طفل و جوانان می باشد.

برنامه های تربیه معلم زمینه های آموختن نظریه های اساسی، استراتژی و اصول شیوه های جدید تدریس را برای معلمان فراهم می سازد. از طریق این ورکشاپ ها، شیوه های جدید تنظیم نمودن دانش‎آموزان در صنف های منظم، به وجود آوردن پلان های درسی موثر و ترتیب و انکشاف امتحان ها برای معلمان آموختانده می‌شود. همچنان استادان دانش و مهارت هایی را یاد می گیرند که از طریق آن بتوانند کارایی روش های مختلف تدریسی چون: طوفان مغزی، پارچه های تمثیلی، سیر های علمی و مطالعه‎های موردی در صنف بهتر سازند. هدف کلی این برنامه فراهم ساختن یک فضای بهتر و الهام بخش صنفی آموزشی در مکاتب بوده و بهبود ارتباطات در میان استادان، دانش آموزان، والدین و مدیران می‎باشد.

این در ذهن، AAE آموزش مدنی برای زنان به حاشیه رانده افغانستان فراهم می کند. با وجود این واقعیت است که زنان به طور مستقیم توسط درگیری های خشونت آمیز است که مبتلا افغانستان تحت تاثیر قرار، صدای خود را به ندرت شنیده می شود. ما باور داریم که سکوت آنها، علاوه بر تبعیض تاریخی و ترس از قربانیان به خود، یک نتیجه از عدم درک در مورد حقوق خود و مهارت های لازم برای اجرای این در زندگی روزمره خود به طوری که برای تغییرات اجتماعی و سیاسی خواهند شد. زنان بیش از نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند. با این حال، تنها بخش کوچکی از آنها را به طور فعال در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شرکت می کنند. عدم گروه دانش و پشتیبانی به این وضعیت کمک قرار داده و آنها را در معرض خطر قربانیان جنگ تبدیل شده است.

حمایت از متعلم

موسسه کمک به معارف افغانستان

 

تقویت صــلح در افغـانـستــان از طریق آمـوزش
و توانمندسازی بیش از ۳۰۰۰ دختران، زنان

و پسران جوان به حاشیه رانده‎شده.

حمایت از متعلم

اخبار و رویدادها

[awesome-gallery id=10]

ویدیودها و عکس‎ها

اهدا کننده‎گان

[awesome-gallery id=48]

حمایت کننده‎گان

آدرس:


 

  کابل، افغانستان.

  ایمیل: info@aa4e.org

  پست بکس شماره ۱۶۵۶ ، اداره پُست مرکزی کابل، افغانستان.


  موبایل: ۰۰۹۳۷۲۹۷۸۸۵۱۴

تماس با ما:


 

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Copyright © 2016 Aid Afghanistan for Education Developed by MSOFT Technologies