Enter your keyword

در باره ما

باسواد ساختن یک زن مساوی به باسواد ساختن یک خانواده است

موسسه کمک به معارف افغانستان خدمات تعلیمی را برای آن عده از خانم‎ها و دختران افغان فراهم می‏‎سازد که بالاتر از ۱۰ سال عمر دارند و بنابر مشکلات سنی، حالت مدنی و جنگ های داخلی از حق ادامه تعلیم به صورت رسمی بازمانده اند. این موسسه در حال حاضر ۱۲ باب مکتب فعال در شش ولایت افغانستان دارد که از طریق آن زمینه فراگیری آموزش برای ۲۵۰۹ دانش آموز اناث فراهم گردیده است. مکاتب ما ثبت و راجستر شده در وزارت معارف می باشند و برای فارغان ما دیپلوم رسمی از طرف این وزارت اعطا می گردد. از سال ۲۰۰۷ بدینسو، ۱۶۸۹ دانش آموز از مکاتب ما فارغ گردیده اند که از جمله ۷۷۲ تن آن جهت فرا گیری تحصیلات عالی به دانشگاه‎ ها راه پیدا نموده اند، ۲۲۰ تن دیگر مصروف ایفای وظیفه در نهادهای مختلف و بقیه نیز مصروف در تجارت های کوچک و مسایل خانواده‎گی می باشند. 

 

تاریخچه

موسسه کمک به معارف افغانستان برنامه های آموزشی خود را نخست برای پناهنده‎گان افغان در پاکستان آغاز نمود. در سال ۱۹۹۹، پس از این که پیشنهاد ما بخاطر بدست آوردن مجوز قانونی مبنی بر فعال سازی مکاتب برای خانم ها در افغانستان از سوی طالبان رد گردید، پنج صنف درسی را به صورت پنهانی برای ۲۵۰ دانش آموز برگزار نمودیم. در سال ۲۰۰۳، موسسه کمک به معارف افغانستان به عنوان یک نهاد رسمی، غیر دولتی و غیر انتفاعی ثبت و راجستر گردید و از آن تاریخ به بعد زمینه و فرصت های فراگیری تعلیم و تربیه برای خانم هایی که از درس بنا بر عوامل مختلف باقی مانده بودند، فراهم گردید.