Enter your keyword

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][/et_pb_row][/et_pb_section]

بسیاری از فارغ التحصیلان ما می تواند به موفقیت ماموریت ما گواه است. صدیقه، نادیا، Mastura به، و شبنم در زندگی بسیار متفاوت رفته است، اما آغاز خود را یکسان هستند: مدارس AAE.

صدیقه از مدرسه AAE در ولسوالی خاش بدخشان فارغ التحصیل شد. به عنوان یک کودک، صدیقه مشتاقانه در یادگیری علاقه مند بود. با توجه به تعصب و غیرت او را برای آموزش و پرورش او موفق به موفقیت به پایان برساند مدرسه تا کلاس دهم. اما مانند بسیاری از دختران دیگر در افغانستان، ازدواج زود هنگام مرتب مانع صدیقه از بیشتر به دنبال تحصیل ادامه دهد.

برای صدیقه، زندگی زناشویی در فقر فرو رفته بود، بسیار مخربی رویاهای خود را از پیگیری آموزش و پرورش. از آنجا که او دبیرستان را به پایان هرگز، تلاش بسیاری از صدیقه را برای پیدا کردن یک کار برای کاهش خانواده اش را از فقر شدید شکست خورده است. با اجازه شوهر، صدیقه مدرسه AAE در روستای Daynow پیوست.

پس از فارغ التحصیلی، صدیقه توسط یک سازمان غیر دولتی با حقوق 17000 افغانی ($ 340) در ماه، حقوق و دستمزد بسیار عالی برای یک زن افغان استخدام شد. نه تنها او قادر به کمک به خانواده اش فرار از فقر شدید بوده است، او قصد دارد برای شرکت در انتخابات آینده مجلس به نمایندگی از جامعه خود را در سطح ملی است.